• eBankNet

    eBankNet

    eBankNet jest bezpłatnie udostępnianym Systemem Bankowości Internetowej zapewniającym wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W ramach Systemu Klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji oraz definiowania i wykonywania przelewów (w tym do US i ZUS). Transmisja jest szyfrowana i w pełni bezpieczna, a potwierdzanie wszystkich operacji odbywa się hasłami jednorazowymi znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku. Obsługa systemu odbywa się przez przeglądarkę WWW i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych programów.

    eBankNet jest przeznaczony dla:

    • Klientów indywidualnychposiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
    • Rolników,Przedsiębiorców(Firm) posiadających w Banku rachunek bieżący.