• O BANKU

O Banku

Bank Spółdzielczy w Mrągowie powstał 31.01.1946 roku jako Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa z odpowiedzialnością ograniczoną w Żadzborku (obecnie Mrągowo). Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu przyjęto statut, który zarejestrowano dnia 10 marca 1946 roku. w Sądzie Okręgowym Wydział Rejonowy w Łuczanach. Wybrano Radę Nadzorczą w skład której weszło 9 osób. Rada powołała 3 członków zarządu banku w osobach: Jan Lewandowski, Antoni Krysiak, Mieczysław Gebicz.

W okresie pierwszych lat działalności Banku Ludowego SOP choć znacznie jeszcze ograniczona pozwoliła na zagospodarowanie gruntów w wielu gospodarstwach chłopskich oraz na uruchomienie różnych warsztatów rzemieślniczych udzielając na ten cel pożyczek i kredytów.

W 1957r. zostaje zmieniona nazwa Banku na "Kasę Spółdzielczą", a w roku 1960 przyjmuje nowy Statut i powraca do starej nazwy "Bank Ludowy SOP" w Mrągowie. W 1973 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Zebranie Przedstawicieli dokonuje zmian w statucie odnośnie terenu działania i nazwy na "Bank Spółdzielczy w Mrągowie".

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Giżycku dnia 11.10.1973 r. W 1975 roku Bank zrzeszył się w BGŻ, który był centralą finansową oraz nadzorczo - kontrolną Banku. Zrzeszenie to trwało do 1992 roku.

W dniu 22.10.1992 roku Bank Spółdzielczy zawarł umowę zrzeszenia z Bankiem Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie i stał się jego udziałowcem. Aktualnie Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie oraz jest uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Do 2004 r. siedziba Banku znajdowała się w Mrągowie przy ul. M.C.Skłodowskiej 5 . W tym samym roku rozpoczęta zostaje budowa własnego lokalu przy ul. Królewieckiej 53. Dnia 25-09-2004 następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku . Na terenie Mrągowa znajdują się również Filie Banku na ulicy Królewieckiej i na ulicy Piaskowej oraz Filia w Mikołajkach przy ul. Szkolnej.

Bank działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i udziela kredytów: osobom fizycznym, prawnym oraz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku. Bank zrzesza 244 członków (udziałowców).