• KARTOSFERA

Karty 3D Secure

UWAGA – ważny komunikat dotyczący KART VISA

Szanowni Państwo informujemy,

iż na podstawie rekomendacji wydanej przez KNF dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych z użyciem kart płatniczych - z dniem 1 lutego 2015r. wprowadza się zmiany w zasadach funkcjonowania i obsługi kart płatniczych, tj:

 1. Od dnia 1 lutego 2015r., ze względów bezpieczeństwa transakcji internetowych z wykorzystaniem kart płatniczych, zostaną wprowadzone limity transakcji internetowych dla kart płatniczych, oraz jako dodatkowe zabezpieczenie – Hasła 3D Secure.
 2. Klienci dokonujący transakcji kartą płatniczą w Internecie (np. na Allegro.pl) powinni ustalić indywidualnie, dla zwiększenia bezpieczeństwa, swoją wysokość limitu dziennego dla transakcji internetowych w sposób następujący:
 •  Osobiście zgłaszając się do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Mrągowie, celem wypełnienia stosownego formularza,
 •  Dzwoniąc na infolinię nr 801 321 456 lub 86 215 50 00,
 • Aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl) – od 01 lutego 2015r.
UWAGA!!!
Ze względów bezpieczeństwa od 1 lutego 2015r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Mrągowie.


W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure, przyjętego jako standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych przez organizacje płatniczą Visa, niezbędne jest także podanie w Banku Spółdzielczym w Mrągowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure służące do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się na portalu kartowym. Błędnie podany numer telefonu komórkowego lub jego brak, może spowodować brak możliwości wykonania transakcji w sieci internet. Portal Kartowy: W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. Podać swój numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 3. Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy dostępny będzie dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będzie można dokonać następujące czynności:

 • Aktywować dodatkowe zabezpieczenie 3D Secure,
 • Zmieniać swój kod PIN,
 • Zastrzegać swoją kartę wydaną przez nasz Bank.  

Hasło 3D Secure – przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika Karty i akceptacji jego
dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure.
Portal kartowy –
 www.kartosfera.pl – system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej
Zabezpieczenie 3D Secure – sposób potwierdzenia transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w
Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Wierzymy, że powyższe zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług oraz bezpieczeństwa transakcji kartą płatniczą w Internecie.