Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku:

Prezydium Rady:

  • Pawłowicz Witlod - Przewodniczący RN
  • Wierzchnicki Ryszard - Zastępca Przewodniczącego RN
  • Ostapiuk Marianna - Sekretarz RN

Członkowie RN:

  • Bogdanowicz Alicja
  • Bąk Zbigniew
  • Szamowicz Jan
  • Filipczyk Jerzy
  • Koczuk Andrzej
  • Bystrzycka Aniela

Zarząd Banku:

Walentyna Kordek – Prezes Zarządu,
Iwona Krukowska – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych,
Marek Bohun  – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych.