Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku:

 • Jan Szamowicz - Przewodniczący RN
 • Jerzy Filipczyk - Zastępca Przewodniczącego RN
 • Alicja Bogdanowicz - Sekretarz RN
 • Zbigniew Bąk - Członek RN
 • Aniela Bystrzycka - Członek RN
 • Andrzej Koczuk - Członek RN
 • Witold Pawłowicz - Członek RN
 • Marianna Pluta - Członek RN
 • Jan Szczech - Członek RN

Zarząd Banku:

 • Walentyna Kordek – Prezes Zarządu
 • Iwona Krukowska – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych
 • Marek Bohun  – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych