• Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Mrągowie na podstawie uchwały nr 6/2021 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.01.2021 r.