Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument?   Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!
Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!     

Klienci Banku Spółdzielczego w Mrągowie mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • oraz dowód rejestracyjny, karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku:

w Mrągowie

 • przy ul. Królewieckiej 53, tel. 89-741-76-09
 • przy ul. Królewieckiej 3/3, tel. 89-741-76-03
 • przy ul. Piaskowej 4a/3a, tel. 89-741-76-04

w Mikołajkach

 • przy ul. Szkolnej 4, tel. 87-421-98-05