• Informacje w sprawie sesji wychodzących i przychodzących

Informacje w sprawie sesji wychodzących i przychodzących

INFORMACJA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

(zwanym dalej Bankiem)
W SPRAWIE SESJI WYCHODZĄCYCH I PRZYCHODZĄCYCH


W Banku transakcje międzybankowe odbywają się w następujących godzinach:

1. Sesje wychodzące z Banku:

  • I sesja 10:30
  • II sesja 13:30
  • III sesja 17:00

2. Sesje przychodzące do Banku:

  • I sesja - do 11:00
  • II sesja - do 15:00
  • III sesja- do 16:30

Dyspozycje polecenia przelewu są realizowane:

  1. tego samego dnia, jeżeli zostały złożone w dniu roboczym do godziny 13.00,
  2. najpóźniej następnego dnia roboczego jeżeli zostały złożone w dniu roboczym po godzinie 13.00,
  3. w najbliższym dniu roboczym, jeżeli zostały złożone w dniu wolnym od pracy.