• SMS Banking

  SMS Banking

  Usługa SMS Banking polega na automatycznym przesyłaniu na telefon sieci GSM posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o:

  • wolnych środkach/saldo,
  • operacjach na rachunku,
  • blokadach kartowych,
  • zbliżającym się terminie spłaty raty,
  • zbliżającym się terminie końca lokaty.

  Informacja jest przekazywana w sposób zapewniający zachowanie poufności.

  Osobno dla każdego rachunku Klienta korzystającego z usługi SMS Banking wybiera się rodzaje automatycznie wysyłanych wiadomości. Dostępne są następujące komunikaty:

  1. wolne środki/saldo - po każdej zmianie salda rachunków wysyłana jest informacja z numerem rachunku, aktualnym saldem oraz ostatnimi operacjami,
  2. saldo w danym momencie dnia - Bank wysyła informację o saldzie na początku dnia. SMS jest wysyłany tylko w przypadku gdy dostępne środki uległy zmianie,
  3. operacje na rachunku - Bank wysyła informację o operacjach na rachunku. Istnieje możliwość zdefiniowania typu operacji (uznanie/obciążenie) jak i minimalnej kwoty,
  4. informacja o blokadach kartowych - w przypadku pojawienia się blokady kartowej (zablokowaniu środków na rachunku na kwotę wykonanej transakcji kartowej aż do momentu rozliczenia) na rachunku, wysyłany jest SMS do Klienta. Możliwe jest zdefiniowanie minimalnej kwoty blokady,
  5. spłata raty - Bank wysyła wiadomość w przypadku zbliżającego się terminu spłaty raty,
  6. zapadalność lokaty - Bank wysyła wiadomość w przypadku zbliżającego się terminu końca lokaty.

  Dlaczego warto?

  lepsza i stała kontrola własnych finansów
  nieograniczony dostęp do informacji o swoich rachunkach
  możliwość korzystania z usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  oszczędność czasu
  wygoda i niezależność

  Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku:

  w Mrągowie

  • przy ul. Królewieckiej 53, tel. 89-741-76-09
  • przy ul. Królewieckiej 3/3, tel. 89-741-76-03
  • przy ul. Piaskowej 4a/3a, tel. 89-741-76-04

  w Mikołajkach

  • przy ul. Szkolnej 4, tel. 87-421-98-05