Zestawienie opłat

29-01-2024

Klienci Indywidualni

Szanowni Państwo,

Bank realizując swój ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy o usługach płatniczych przystąpił do dystrybucji „Zestawień opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym”.

Zestawienia zostaną przekazane Państwu poprzez:

  • udostępnienie w systemie bankowości elektronicznej (eBankNet),
  • wysłane na podany w Banku adres e-mail,
  • wysłane na adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej,

w zależności od sposobu komunikacji z Bankiem.

Zestawienie zostało wygenerowane na dzień 31.12.2023 r. oraz przedstawia sumę prowizji pobranych przez Bank za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uzyskanie zestawienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu eBankNet, gdzie kolejno należy:

  • w zakładce historia dostępnej w menu głównym,
  • wybrać rachunek, dla którego chcemy pobrać zestawienie opłat,
  • skorzystać z opcji lista wyciągów,
  • wybrać wyciąg zawierający zestawienie opłat z datą końcową na 31.12.2023 r.

 

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy placówek Banku :

w Mrągowie         przy ul. Królewieckiej 53       tel. 89-741-76-09

                           przy ul. Królewieckiej 3/3       tel. 89-741-76-03

                           przy ul. Piaskowej 4a/3a       tel. 89-741-76-04

 w Mikołajkach   przy ul. Szkolnej 4                tel. 87-421-98-05