• Karta kredytowa MasterCard Credit
  #Karty kredytowe

  Karta kredytowa MasterCard Credit

  Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności. Jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w ramach przyznanego przez Bank limitu kredytowego.

  Przy pomocy karty  można dokonywać operacji na całym świecie, w punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach, jak również dokonywać transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty: telefonicznych, drogą pocztową lub poprzez Internet.

  Warunkiem uzyskania karty kredytowej jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

  Raz w miesiącu Bank wysyła użytkownikowi karty zestawienie operacji, w którym informuje o wysokości minimalnej kwoty do zapłaty i terminie dokonania spłaty.

  Każda spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty. 

  Minimalna spłata karty 3% min 40,00 zł.

  Okres ważności karty 3 lata

  Dlaczego warto?

  0 zł za wydanie karty
  możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
  darmowy kredyt do 51 dni
  limit kredytowy od 1000 PLN do 20 000 PLN
  bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
  możliwość dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat
  plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem
  możliwość dokonywania transakcji w Internecie
  możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
  możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku
  automatyczne wznowienie karty
  możliwość płacenia za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej

  Przydatne informacje

  Zastrzeżenie karty

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
  • osobiście w placówce Banku,
  • za pośrednictwem portalu kartowego

  Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku:

  w Mrągowie

  • przy ul. Królewieckiej 53, tel. 89-741-76-09
  • przy ul. Królewieckiej 3/3, tel. 89-741-76-03
  • przy ul. Piaskowej 4a/3a, tel. 89-741-76-04

  w Mikołajkach

  • przy ul. Szkolnej 4, tel. 87-421-98-05