• Gwarancje i poręczenia

  Gwarancje i poręczenia

  Bank Spółdzielczy w Mrągowie udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym w celu zabezpieczenia wykonania przez Klienta zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu.Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

  O wystawienie gwarancji, poręczeń i potwierdzeń gwarancji mogą ubiegać się klienci :

  • posiadający rachunek bieżący w naszym banku minimum 6 miesięcy (w przypadku gdy okres jest krótszy niż 6 miesięcy w oparciu o historię rachunku z innego banku);
  • posiadający zdolność kredytową;
  • będący osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

  Dlaczego warto?

  szeroka gama produktów zabezpieczających, np. wadium przetargowe, terminowe płatności, realizację umów itp.
  elastyczne dostosowanie do potrzeb klienta
  atrakcyjne opłaty

  Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku:

  w Mrągowie

  • przy ul. Królewieckiej 53, tel. 89-741-76-09
  • przy ul. Królewieckiej 3/3, tel. 89-741-76-03
  • przy ul. Piaskowej 4a/3a, tel. 89-741-76-04

  w Mikołajkach

  • przy ul. Szkolnej 4, tel. 87-421-98-05