Gwarancje i poręczenia

Bank Spółdzielczy w Mrągowie udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym w celu zabezpieczenia wykonania przez Klienta zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu.Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

O wystawienie gwarancji, poręczeń i potwierdzeń gwarancji mogą ubiegać się klienci :

  • posiadający rachunek bieżący w naszym banku minimum 6 miesięcy ( w przypadku gdy okres jest krótszy niż 6 miesięcy w oparciu o historię rachunku z innego banku
  • posiadający zdolność kredytową
  • jest osoba fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osoba prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

Zalety:

  • szeroka gama produktów zabezpieczających, np. wadium przetargowe, terminowe płatności, realizację umów itp.
  •  elastyczne dostosowanie do potrzeb klienta
  •  atrakcyjne opłaty

Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku :

w Mrągowie         przy ul. Królewieckiej 53       tel. 89-741-76-08
                         przy ul. Królewieckiej 3/3      tel. 89-741-76-03
                         przy ul. Piaskowej 4a/3a       tel. 89-741-76-04
 w Mikołajkach   przy ul. Szkolnej 4                tel. 87-421-98-05


Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6478
1 CHF3.6626
1 GBP4.6767
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej