Karta kredytowa VISA Credit

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności. Jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w ramach przyznanego przez Bank limitu kredytowego.

Przy pomocy karty  można dokonywać operacji na całym świecie, w punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach, jak również dokonywać transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty: telefonicznych, drogą pocztową lub poprzez Internet.

Warunkiem uzyskania karty kredytowej jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Raz w miesiącu Bank wysyła użytkownikowi karty zestawienie operacji, w którym informuje o wysokości minimalnej kwoty do zapłaty i terminie dokonania spłaty.

Każda spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty. 

Wybierając kartę kredytową VISA Credit zyskujesz:

 • 0 zł za wydanie karty
 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • limit kredytowy od 1000 PLN do 20 000 PLN
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • możliwość dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat
 • plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku
 • automatyczne wznowienie karty

Minimalna spłata karty 3% min 40,00 zł.

Okres ważności karty 3 lata

Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku :
w Mrągowie            przy ul. Królewieckiej 53      tel. 89-741-76-08
                              przy ul. Królewieckiej 3/3     tel. 89-741-76-03
                              przy ul. Piaskowej 4a/3a      tel. 89-741-76-04
w Mikołajkach        przy ul. Szkolnej 4               tel. 87-421-98-05

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:
- telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
- telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
- osobiście w placówce Banku,
- za pośrednictwem portalu kartowego

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1573
1 USD3.6448
1 CHF3.6633
1 GBP4.6709
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej