Pomostowy

Kredyt pomostowy na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - Unia Biznes

Przedmiot kredytowania              

* realizacja w latach 2007-2015 projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach następujących programów operacyjnych:

-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

-Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),-Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),

-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);

* przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem.

Okres kredytowania - do dnia otrzymania dotacji

Spłata kredytu - jednorazowo i bezzwłocznie z otrzymanej dotacji, lub wielokrotnie i bezzwłocznie z otrzymanych zaliczek dotacji oraz pozostałej kwoty dotacji.

Warunki udzielenia kredytu          

* posiadanie zdolności kredytowej;

* spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań formalnych niezbędnych do uzyskania dofinansowania przedstawionych w zapisach Programów krajowych i wspólnotowych wymienionych w zakładce przedmiot kredytowania;

* kredyt, wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania, powinien zapewnić pełne sfinansowanie podejmowanego projektu na etapie jego realizacji, do czasu otrzymania przez Kredytobiorcę dofinansowania w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem.

Wypłata kredytu          

* w formie bezgotówkowej, na podstawie zlecenia płatniczego;

* w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kredytobiorcy, część kredytu nie dotycząca kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem, może zostać przelana na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek lub uruchomiona gotówkowo.

Kredyt pomostowy na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - Unia Super Biznes

Przedmiot kredytowania          

* realizacja w latach 2007-2015 projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach następujących programów operacyjnych:

-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

-Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),-Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),

-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);

* przeznaczony na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów projektu, w uzasadnionych przypadkach dla klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej kredyt może zostać udzielony do 95% przewidzianych kosztów projektu.

Okres kredytowania - w części uzupełniającej do 10 lat,

Spłata kredytu          

* w części pomostowej jednorazowo i bezzwłocznie z otrzymanej dotacji;

* w części uzupełniającej zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu (miesięcznie, kwartalnie, w uzasadnionych przypadkach – rocznie lub jednorazowo).

Warunki udzielenia kredytu          

* posiadanie zdolności kredytowej;

* spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań formalnych niezbędnych do uzyskania dofinansowania przedstawionych w zapisach Programów krajowych i wspólnotowych wymienionych w zakładce przedmiot kredytowania;

* kredyt, wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania, powinien zapewnić pełne sfinansowanie podejmowanego projektu na etapie jego realizacji, do czasu otrzymania przez Kredytobiorcę dofinansowania w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem.

Wypłata kredytu          

* w formie bezgotówkowej, na podstawie zlecenia płatniczego;

* w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kredytobiorcy, część kredytu nie dotycząca kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem, może zostać przelana na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek lub uruchomiona gotówkowo.

 

Warunki ostateczne ustalane są indywidualnie dla każdej transakcji w zależności od wysokości kredytu, okresu kredytowania, sposobu zabezpieczenia oraz zdolności kredytowej klienta jak również korzystania z innych produktów

Zapraszamy do naszych placówek:

MRĄGOWO                            ul. Królewiecka 53       tel. 89-741-76-08
                                              ul. Królewiecka 3/3      tel. 89-741-76-03
                                              ul. Piaskowa 4a/3a      tel. 89-741-76-04
MIKOŁAJKI                            ul. Szkolna 4               tel. 87-421-98-05

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6478
1 CHF3.6626
1 GBP4.6767
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej