Funkcje systemu

Korzyści:

 • dostępność do swoich rachunków w dowolnym czasie i miejscu,
 • dostęp do wszystkich rachunków Klienta pod jednym loginem,
 • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych,
 • swoboda dysponowania środkami bez stania w kolejkach,

Funkcjonalność systemu:

 • podgląd wszystkich rachunków Klienta,
 • dostąp do sald bieżących i wolnych środków,
 • dostęp do operacji bieżących oraz historii rachunków,
 • możliwość wydruku wyciągów,
 • możliwość realizacji przelewów pojedynczych oraz tworzenia paczek przelewów,
 • szybkie przelewy SORBNET.
 • możliwość importu paczek przelewów z programów finansowo-księgowych firm, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych,
 • możliwość udostępnienia systemu dla osób, które miałyby dostęp jedynie do wprowadzania przelewów (ograniczony zakres uprawnień),
 • możliwość podpisywania przelewów przez jedną lub kilka osób w ustalonym powiązaniu,
 • możliwość podpisywania dyspozycji przelewów jednym z dwóch sposobów: SMS lub lista kodów TAN,

W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

1. Przelewów

 • tworzenia listy kontrahentów,
 • tworzenia definicji przelewów do ZUS ,US,
 • tworzenia paczek przelewów,
 • tworzenia przelewów realizowanych w określonym terminie,
 • przesyłania gotowych przelewów do akceptacji,
 • cofnięcia przelewu do poprawy (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),
 • usuniecie przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),

2. Stałych zleceń

 • tworzenia stałych zleceń,
 • uaktualniania zlecenia,
 • usuwania zlecenia stałego,

3. Hasła

 • zmiana hasła,

Udostępnienie usługi eCorponet jest możliwe:

 • po złożeniu wniosku o dostęp do systemu bankowości internetowej eCorpoNet,
 • po podpisaniu umowy o świadczenie usługi systemu bankowości internetowej eCorpoNet,

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej